Zabytki UNESCO Zabytki UNESCO
Starogradsko polje

Starogradsko polje – tereny rolnicze wokół miejscowości Stari grad na wyspie Hvar

Zabytki UNESCO to koronne klejnoty bogactwa kulturowego i historycznego Chorwacji. Na każdym kroku napotykamy wspaniałe kościoły z dumnymi kamiennymi dzwonnicami, klasztory, w których rozwijała się nauka i kultura, majestatyczne pałace i wille oraz bajkowe domy i wąskie uliczki dopełniające czaru nadmorskich miasteczek.

To najlepiej zachowany podział katastralny z czasów starożytnej Grecji. Po dziś dzień zachowały się wyznaczone w czasach antycznych drogi i parcele na najbardziej urodzajnej równinie na wyspie Hvar. Archeologiczną wartość Starogradskog polja podkreśla fakt iż o metodach mierniczych starożytnych Greków dowiadujemy się dopiero ze źródeł starożytnych Rzymian. Znajduje się tutaj 120 wykopalisk archeologicznych oraz liczne niezwykle cenne budowle budowane na przestrzeni wieków.

Lokalizacja