Zabytki UNESCO Zabytki UNESCO
Stare miasto - Split

Historyczny kompleks starego miasta w Splicie z Pałacem cesarza Dioklecjana

Na przełomie II i IV wieku rzymski cesarz Dioklecjan zbudował nad brzegiem Adriatyku, w pobliżu rzymskiego miasta Salona rezydencję, w której miał zamiar osiąść po abdykacji. Rezydencja została zbudowana na wzór obozu wojskowego, co nie było przypadkiem ponieważ Dioklecjan był żołnierzem i swoją pozycję zawdzięczał właśnie wojskowemu doświadczeniu. Pałac został wybudowany na planie czworokątu z czterema wieżami. Całość otaczały grube mury wzmocnione basztami. Po śmierci Dioklecjana (popełnił samobójstwo) pałac stał się swoistym hotelem dla elit rzymskich . W VII wieku na Salon€ napadli Awarowie i Słowianie doszczętnie niszcząc miasto, którego mieszkańcy znaleźli schronienie w murach Pałacu. Najeźdźcy nie byli w stanie sforsować murów co ocaleli wykorzystali zmieniając Pałac w miasto, które dziś nosi nazwę Split.

Lokalizacja